• Call +1.858.633.0165 or Fax +1.858.633.0166 or Contact Us

DTX3L cdna clone product blog

Tags: cDNA Clone; DTX3L; DTX3L cdna clone;

     The DTX3L dtx3l (Catalog #MBS1268204) is a cDNA Clone and is intended for research purposes only. The product is available for immediate purchase.

The DTX3L dtx3l product has the following accession number(s) (GI #27769213) (NCBI Accession #BC042191). Researchers may be interested in using Bioinformatics databases such as those available at The National Center for Biotechnology Information (NCBI) website for more information about accession numbers and the proteins they represent. Even researchers unfamiliar with bioinformatics databases will find the NCBI databases to be quite user friendly and useful. The amino acid sequence is listed below:
atggcctccc acctgcgccc gccgtccccg ctcctcgtgc gggtgtacaa gtccggcccc cgagtacgaa ggaagctgga gagctacttc cagagctcta agtcctcggg cggcggggag tgcacggtca gcacccagga acacgaagcc ccgggcacct tccgggtgga gttcagtgaa agggcagcta aggagagagt gttgaaaaaa ggagagcacc aaatacttgt tgacgaaaaa cctgtgccca ttttcctggt acccactgaa aattcaataa agaagaacac gagacctcaa atttcttcac tgacacaatc acaagcagaa acaccgtctg gtgatatgca tcaacatgaa ggacatattc ctaatgctgt ggattcctgt ctccaaaaga tctttcttac tgtaacagct gacctgaact gtaacctgtt ctccaaagag cagagggcat acataaccac actgtgccct agtatcagaa aaatggaagg tcacgatgga attgagaagg tgtgtggtga cttccaagac attgaaagaa tacatcaatt tttgagtgag cagttcctgg aaagtgagca gaaacaacaa ttttcccctt caatgacaga gaggaagcca ctcagtcagc aggagaggga cagctgcatt tctccttctg aaccagaaac caaggcagaa caaaaaagca actattttga agttcccttg ccttactttg aatactttaa atatatctgt cctgataaaa tcaactcaat agagaaaaga tttggtgtaa acattgaaat ccaggagagt tctccaaata tggtctgttt agatttcacc tcaagtcgat caggtgacct ggaagcagct cgtgagtctt ttgctagtga atttcagaag aacacagaac ctctgaagca agaatgtgtc tctttagcag acagtaagca ggcaaataaa ttcaaacagg aattgaatca ccagtttaca aagctcctta taaaggagaa aggaggcgaa ttaactctcc ttgggaccca agatgacatt tcagctgcca aacaaaaaat ctctgaagct tttgtcaaga tacctgtgaa actatttgct gccaattaca tgatgaatgt aattgaggtt gatagtgccc actataaact tttagaaact gaattactac aggagatatc agagatcgaa aaaaggtatg acatttgcag caaggtttct gagaaaggtc agaaaacctg cattctgttt gaatccaagg acaggcaggt agatctatct gtgcatgctt atgcaagttt catcgatgcc tttcaacatg cctcatgtca gttgatgaga gaagttcttt tactgaagtc tttgggcaag gagagaaagc acttacatca gaccaagttt gctgatgact ttagaaaaag acatccaaat gtacactttg tgctaaatca agagtcaatg actttgactg gtttgccaaa tcaccttgca aaggcgaagc agtatgttct aaaaggagga ggaatgtctt cattggctgg aaagaaattg aaagagggtc atgaaacacc gatggacatt gatagcgatg attccaaagc agcttctccg ccactcaagg gctctgtgag ttctgaggcc tcagaactgg acaagaagga aaagggcatc tgtgtcatct gtatggacac cattagtaac aaaaaagtgc taccaaagtg caagcatgaa ttctgcgccc cttgtatcaa caaagccatg tcatataagc caatctgtcc cacatgccag acttcctatg gtattcagaa aggaaatcag ccagagggaa gcatggtttt cactgtttca agagactcac ttccaggtta tgagtccttt ggcaccattg tgattactta ttctatgaaa gcaggcatac aaacagaaga acacccaaac ccaggaaaga gataccctgg aatacagcga actgcatact tgcctgataa taaggaagga aggaaggttt tgaaactgct ttatagggcc tttgaccaaa agctgatttt tacagtgggg tactctcgcg tattaggagt ctcagatgtc atcacttgga atgatattca ccacaaaaca tcccggtttg gaggaccaga aatgtatggc tatcctgatc cttcttacct gaaacgtgtc aaagaggagc tgaaagccaa aggaattgag taa.

To buy or view more detailed product information and pricing, please click on the technical datasheet page below:


DTX3L dtx3l

Vector: pENTR223.1 or pUC. Clone Sequence Report: Provided with product shipment. The following patways have been known to be associated with this gene. Neoplasms are some of the diseases may be linked to DTX3L cDNA Clone.
Request a Quote

Please fill out the form below and our representative will get back to you shortly.

MBS000000
1146 - Table 'mbsds_xtra.countries' doesn't exist

select countries_id, countries_name from countries order by countries_name

[TEP STOP]