• Call +1.858.633.0165 or Fax +1.858.633.0166 or Contact Us

IBTK cdna clone product blog

Tags: cDNA Clone; IBTK; IBTK cdna clone;

     The IBTK ibtk (Catalog #MBS1276751) is a cDNA Clone and is intended for research purposes only. The product is available for immediate purchase.

The IBTK ibtk product has the following accession number(s) (GI #109731370) (NCBI Accession #BC113696). Researchers may be interested in using Bioinformatics databases such as those available at The National Center for Biotechnology Information (NCBI) website for more information about accession numbers and the proteins they represent. Even researchers unfamiliar with bioinformatics databases will find the NCBI databases to be quite user friendly and useful. The amino acid sequence is listed below:
atgagttcac ccatgcctga ctgcacatca aagtgtcgat ccctgaagca tgctttggat gtcctttctg tggtaacaaa ggggagcgaa aaccagatta aggcctttct ctccagtcat tgttacaatg ctgcaactat caaggatgtt tttggcagga atgccctcca ccttgtttcc tcctgtggaa agaaaggagt gttagattgg cttattcaga aaggagtgga tctgttggtg aaagacaaag agtctggatg gacagcattg cacagaagca ttttttatgg acatattgat tgtgtttggt ctctattgaa gcatggtgtt agtctgtata ttcaagataa agaaggcttg tcagctttgg atcttgtaat gaaggataga ccaactcatg tagtattcaa gaatactgat cctacagatg tttatacttg gggcgataat acaaatttta ccctgggtca tggaagccag aatagcaaac atcatccaga gttggtggat ctgttctcca ggagtgggat ttatatcaag caggtggtgc tttgtaaatt tcactccgtg tttctgtctc agaaagggca ggtttatacc tgtggtcatg gtcctggagg gcgattagga catggagatg aacagacatg cttggtccct cggcttgtgg aaggactgaa tggtcataat tgttcccaag tggcagctgc taaggatcat actgttgtat taactgaaga tggatgtgtt tatacatttg gtctaaacat ttttcatcaa ttaggaatta ttccaccgcc ttccagttgt aatgtaccca gacagataca ggcaaaatat ctgaaaggaa ggacaatcat tggcgttgca gcaggcaggt ttcatacagt cctatggact agagaagctg tttacactat gggactaaat ggtggacaac tgggttgttt gctagatccc aatggagaaa agtgtgtaac tgctcctcgt caggtctctg cccttcacca taaagacatt gctctgtctt tggttgctgc aagtgatgga gctacagtct gtgttaccac aaggggagat atttacttac ttgcagacta tcagtgcaag aagatggctt ctaaacagtt gaacttgaaa aaagttcttg tgtctggggg tcatatggaa tacaaggttg atcctgaaca tttgaaagaa aatgggggtc aaaaaatttg cattcttgca atggatggag ctggaagggt gttttgctgg agatcagtca acagttctct gaagcagtgt cgatgggcct atccacgtca ggtcttcatt tctgatattg ctttaaatag aaatgaaatt ctatttgtta cgcaagatgg agaaggattt agagggagat ggtttgaaga gaaaagaaag agttctgaaa agaaagagat tttatcaaac cttcacaatt cctcatcaga tgtgtcttat gtctctgata taaatagtgt gtatgaaaga attcgacttg agaaacttac ctttgcacat agagctgtta gtgtcagcac agatccaagt ggatgcaact ttgcaatcct gcagtcagat cctaaaacaa gcctttatga aattccagct gtgtcctcat catccttttt tgaagagttt ggcaaactgt tgagggaagc agatgaaatg gacagcattc atgatgtgac atttcaagtt ggcaatagac tcttccctgc acataaatat attttggcag tgcattctga tttttttcag aaattgtttc tttcagatgg taatacttca gaatttacag atatttacca gaaagatgaa gattctgcag ggtgccatct ctttgtggta gagaaggttc atcctgacat gtttgaatac cttttacaat ttatatacac agatacttgt gactttttaa ctcatggctt caaaccaaga atacacttaa acaaaaaccc agaagaatat cagggaactc tgaattctca tttgaataaa gtgaatttcc atgaagatga taaccagaag tctgcatttg aagtttacaa aagtaatcaa gctcaaacag ttagtgagag gcagaagagc aaacctaaat cttgtaaaaa aggaaaaaat attagggaag atgatcctgt aagaatgttg caaactgttg caaagaaatt cgacttcagt aatttgagta gtaggttaga tggagtcaga tttgaaaatg aaaaaattaa tgttattgcc aagaacactg gtaataaact gaagctaagt cagaaaaaat gttcatttct gtgtgacgtg accatgaaat cagtggatgg aaaggaattt ccttgtcata aatgtgttct ttgtgctaga cttgaatatt ttcatagtat gctgagtagc tcatggattg aggcttccag ttgtgcagct ctggaaatgc caatacattc tgatatatta aaagttattt tggactacct ctatactgat gaagctgtgg tgataaaaga atctcaaaat gtagatttta tttgtagtgt tcttgtggtg gctgatcaac ttctcataac ccggttgaaa gagatttgtg aagtagcatt aactgaaaaa cttaccctga agaatgctgc tatgctactg gaatttgcag caatgtatag tgcaaaacag ttgaaactgt cttgtttaca gtttatagga ttgaatatgg cagctttact tgaagcaagg tctcttgatg ttttaagcga tggtgttttg aaggatcttt ctgagtttta ccggaaaatg attccagcaa tggatagaag agtcattaca ccatatcaag atggaccaga tattagctat ttggaagtag aagatggaga tatcttcttg aaagaagaaa taaatatgga acaaaatcat tcggaaacta tgttcaagaa agcaaaaaca aaagctaaaa agaagccacg taaacgttca gatagttctg gaggttataa cctttcagat attattcaga gtccatcatc tacaggatta ttaaagtctg gtaagaccaa ttctgtggaa tctcttccag aactgttgac atcagactct gaaggaagct atgcaggagt gggtagtcct agagatttac agtcccctga tttcacaaca ggatttcatt cagataagat tgaggcgaaa gtcaaaccgt atgttaatgg tacatctcct gtgtattcta gggaagattt aaaaccatgg gaaaagtcac caatacttaa aatatctgct ccacagccta ttcccagtaa cagaattgat actaccagct ctgccagttg ggttgctggt tctttcagtc ctgtcagccc tcctgttgtg gatctcagaa ctatcatgga aatagaagaa agtagacaaa aatgtggagc tacaccaaag tcacatttag gcaaaacagt ttctcatgga gttaaacttt ctcagaagca acgaaaaatg attgcattga ctaccaagga aaacaattca ggaatgaata gcatggaaac agttttattc actccttcaa aagcccccaa accagtgaat gcatgggcat cttctctgca ttcagtttca tccaagtcat tccgggattt cttactagaa gaaaaaaagt ctgttactag ccatagttca ggcgatcatg tcaaaaaagt ttcttttaaa ggaattgaaa attctcaggc accaaaaatt gtcagatgct ctacccatgg taccccagga ccagaaggca accatatttc agatttacca cttctagaca gtcccaatcc ctggctatct tcttcagtga ctgctccatc catggtagcc ccagtcactt ttgcatctat tgtagaagaa gaactacaac aagaagcagc tcttattaga agtcgagaaa aaccgttggc tctgattcag attgaggagc atgccataca agatttattg gttttctatg aggcatttgg caaccctgaa gagtttgtca ttgttgaaag gacaccgcag ggaccactgg cagtacctat gtggaataag catggatgct ag.

To buy or view more detailed product information and pricing, please click on the technical datasheet page below:


IBTK ibtk

Request a Quote

Please fill out the form below and our representative will get back to you shortly.

MBS000000
1146 - Table 'mbsds_xtra.countries' doesn't exist

select countries_id, countries_name from countries order by countries_name

[TEP STOP]