• Call +1.858.633.0165 or Fax +1.858.633.0166 or Contact Us

PTPRD cdna clone product blog

Tags: PTPRD; cDNA Clone; PTPRD cdna clone;

     The PTPRD ptprd (Catalog #MBS1270541) is a cDNA Clone and is intended for research purposes only. The product is available for immediate purchase.

The PTPRD ptprd product has the following accession number(s) (GI #76826934) (NCBI Accession #BC106714). Researchers may be interested in using Bioinformatics databases such as those available at The National Center for Biotechnology Information (NCBI) website for more information about accession numbers and the proteins they represent. Even researchers unfamiliar with bioinformatics databases will find the NCBI databases to be quite user friendly and useful. The amino acid sequence is listed below:
ATGGTGCACG TAGCCAGGCT GCTGCTGCTG CTCCTCACTT TCTTCCTCCG CACGGATGCT GAGACACCTC CAAGGTTTAC ACGAACACCC GTTGATCAGA CAGGGGTCTC TGGCGGAGTT GCCTCTTTCA TCTGCCAAGC TACGGGAGAC CCAAGACCTA AAATTGTCTG GAACAAAAAA GGAAAGAAAG TCAGCAATCA GAGATTTGAG GTAATAGAGT TTGACGATGG GTCTGGATCA GTTCTCAGAA TACAACCCTT ACGGACTCCG AGGGATGAGG CCATTTATGA ATGTGTGGCC TCAAATAATG TGGGAGAAAT AAGTGTATCC ACCAGACTCA CAGTTTTGCG GGAAGATCAA ATTCCCAGGG GCTTCCCTAC CATTGACATG GGCCCACAGT TGAAGGTGGT TGAGCGTACT CGCACGGCCA CCATGCTTTG TGCAGCCAGT GGTAATCCGG ATCCAGAAAT CACTTGGTTT AAAGATTTCT TACCTGTGGA CACAAGCAAC AACAATGGTC GTATTAAGCA GTTACGATCA GAATCTATTG GTGGTACACC AATAAGAGGA GCCCTTCAGA TTGAGCAGAG TGAAGAGTCT GACCAAGGAA AATATGAGTG TGTTGCCACC AACAGCGCGG GCACTCGCTA TTCCGCTCCT GCCAATTTAT ATGTCAGAGA GCTGCGAGAA GTTCGCCGTG TCCCACCAAG ATTCTCTATC CCACCCACTA ATCATGAAAT CATGCCAGGC GGAAGCGTTA ATATCACCTG TGTGGCCGTG GGGTCACCAA TGCCTTATGT AAAGTGGATG TTGGGGGCAG AAGATCTGAC ACCTGAAGAT GATATGCCAA TAGGAAGAAA TGTGCTAGAA CTGAATGATG TAAGACAGTC AGCAAATTAC ACCTGTGTTG CTATGTCAAC ACTGGGTGTC ATTGAAGCAA TAGCACAGAT CACTGTCAAA GCCTTACCCA AACCTCCAGG AACTCCTGTA GTGACCGAGA GCACAGCTAC AAGCATCACA CTGACGTGGG ACTCTGGGAA CCCTGAGCCT GTTTCTTATT ACATAATTCA GCATAAACCT AAAAACTCTG AGGAACTTTA CAAAGAAATT GATGGGGTGG CGACCACACG CTACAGTGTC GCTGGACTAA GTCCCTACTC GGATTATGAA TTCAGGGTTG TTGCTGTCAA TAACATTGGG CGGGGGCCTC CCAGCGAACC TGTGCTAACA CAAACCTCAG AGCAAGCACC ATCCAGTGCC CCGAGGGATG TCCAGGCACG AATGTTGAGT TCGACCACCA TTTTGGTACA GTGGAAGGAA CCTGAAGAGC CAAATGGACA GATCCAAGGA TATAGAGTTT ATTATACAAT GGATCCCACT CAACATGTCA ACAACTGGAT GAAACACAAT GTAGCTGACA GCCAAATCAC TACTATTGGC AACTTAGTGC CCCAGAAAAC ATATTCTGTC AAAGTCCTGG CTTTTACCTC AATTGGAGAT GGTCCCCTTT CAAGTGACAT ACAAGTCATC ACTCAGACAG GAGTACCAGG GCAGCCACTA AACTTCAAAG CAGAACCTGA GTCTGAAACA AGTATTTTGC TCTCTTGGAC ACCTCCACGT TCAGATACCA TTGCCAACTA TGAACTGGTC TACAAAGATG GGGAGCATGG AGAGGAGCAA CGAATTACCA TTGAGCCAGG GACATCATAT AGGCTGCAAG GACTGAAACC AAACAGCTTA TACTATTTCC GTCTGGCTGC ACGCTCCCCT CAAGGCCTGG GTGCTTCTAC TGCAGAAATA TCAGCTAGAA CCATGCAGTC AATGTTTGCA AAAAATTTTC ATGTCAAAGC AGTAATGAAG ACTTCCGTGT TGCTGTCTTG GGAGATTCCA GAGAATTATA ACTCCGCCAT GCCTTTCAAA ATTCTTTATG ATGATGGGAA AATGGTAGAA GAAGTGGATG GCCGAGCCAC ACAGAAGTTA ATTGTCAACC TGAAGCCTGA GAAATCATAT TCATTTGTGC TGACAAATCG TGGAAACAGT GCTGGTGGGC TGCAGCACAG GGTCACGGCA AAGACTGCAC CAGATGTATT ACGTACCAAG CCTGCCTTCA TTGGGAAGAC CAACTTGGAT GGCATGATTA CTGTGCAACT GCCTGAAGTA CCTGCAAATG AGAATATAAA AGGTTACTAC ATAATAATTG TGCCTTTGAA GAAATCTCGC GGGAAATTTA TCAAGCCATG GGAGAGTCCA GATGAAATGG AATTAGATGA GCTGCTTAAG GAGATATCTA GGAAGCGCAG AAGCATCCGT TATGGGAGAG AAGTTGAATT AAAGCCATAT ATTGCCGCTC ACTTTGATGT CCTTCCCACT GAGTTCACCC TGGGGGATGA CAAGCATTAT GGTGGATTTA CAAACAAGCA ACTCCAAAGT GGTCAAGAAT ATGTCTTCTT TGTGTTAGCA GTAATGGAAC ATGCAGAGTC TAAGATGTAT GCAACCAGCC CTTACTCCGA CCCCGTGGTG TCAATGGATC TGGATCCGCA GCCAATCACG GATGAAGAAG AAGGCTTGAT CTGGGTTGTA GGTCCTGTCC TTGCAGTGGT CTTTATCATC TGCATTGTCA TTGCTATTCT TCTTTATAAA AGCAGTAAAC CCGACAGGAA GAGGGCAGAG TCCGACTCTA GAAAAAGCAG CATACCGAAC AATAAGGAGA TCCCTTCACA CCACCCAACA GACCCTGTAG AACTGAGGCG CCTTAACTTT CAAACACCGG GTATGGCTAG CCATCCTCCA ATACCCATCT TGGAACTTGC AGACCACATT GAAAGATTGA AAGCAAATGA CAACTTGAAG TTTTCCCAGG AATATGAGTC AATTGACCCT GGCCAGCAGT TCACTTGGGA ACATTCAAAC TTGGAAGTAA ACAAACCAAA GAATAGATAC GCGAATGTAA TCGCATATGA TCATTCCCGG GTTCTCCTAT CAGCTATAGA AGGGATCCCA GGAAGTGACT ATGTGAATGC CAACTACATA GATGGGTATA GGAAGCAAAA TGCCTATATT GCAACACAGG GATCTCTCCC CGAAACATTT GGGGACTTTT GGAGAATGAT ATGGGAACAA CGGAGTGCCA CAGTTGTCAT GATGACAAAA CTAGAAGAAA GATCAAGGGT GAAGTGTGAC CAGTATTGGC CTAGCAGAGG CACAGAAACC CACGGACTCG TTCAAGTAAC GCTGCTTGAT ACTGTGGAGC TGGCCACATA TTGTGTTCGA ACATTTGCAC TTTACAAGAA TGGTTCAAGT GAGAAGAGAG AAGTGAGACA ATTCCAGTTC ACCGCCTGGC CTGATCATGG TGTTCCAGAA CACCCTACAC CTTTTCTAGC TTTCTTACGT AGAGTCAAAA CCTGTAACCC TCCCGATGCT GGTCCGATGG TTGTGCACTG CAGTGCGGGA GTTGGCCGGA CTGGTTGCTT CATCGTCATA GATGCCATGT TAGAAAGAAT AAAGCATGAA AAAACTGTAG ATATTTATGG CCATGTAACT TTAATGAGAG CCCAGAGGAA CTATATGGTT CAAACAGAAG ACCAATACAT CTTTATCCAT GATGCACTGT TAGAAGCAGT GACTTGTGGA AATACCGAAG TGCCAGCTAG AAACTTGTAT GCCTACATTC AGAAGCTGAC ACAAATAGAA ACGGGAGAGA ATGTCACAGG AATGGAGCTC GAATTTAAGC GTCTAGCCAG CTCAAAAGCT CACACCTCAA GGTTTATCAG TGCCAATCTT CCATGTAATA AATTCAAAAA TCGCCTTGTT AATATTATGC CATATGAATC CACAAGGGTA TGCCTGCAGC CTATCCGTGG AGTAGAAGGA TCTGATTACA TCAATGCCAG TTTTATTGAT GGATACAGAC AACAGAAAGC CTACATCGCT ACCCAGGGGC CCTTGGCAGA GACCACTGAA GACTTCTGGC GGATGCTCTG GGAACACAAT TCCACCATAG TTGTGATGCT CACCAAGCTG CGTGAAATGG GCAGAGAGAA ATGTCACCAA TACTGGCCAG CAGAACGGTC TGCAAGATAC CAGTACTTTG TTGTAGATCC CATGGCTGAG TACAACATGC CACAGTATAT CCTAAGGGAA TTCAAGGTCA CAGATGCCAG GGACGGCCAG TCCCGAACAG TAAGGCAGTT CCAGTTCACT GACTGGCCAG AGCAAGGAGT GCCAAAGTCC GGAGAAGGAT TTATTGACTT CATCGGCCAA GTCCATAAAA CAAAAGAACA GTTTGGCCAA GATGGACCCA TTTCAGTCCA TTGCAGCGCG GGCGTTGGAA GAACTGGAGT CTTCATAACG CTAAGCATTG TTTTGGAAAG AATGAGATAT GAAGGAGTTG TAGATATCTT CCAGACTGTC AAAATGTTAA GAACACAACG ACCAGCTATG GTACAGACAG AGGATCAATA TCAGTTTTCC TATCGTGCCG CACTAGAGTA CCTGGGCAGC TTTGACCACT ATGCAACGTA G.

To buy or view more detailed product information and pricing, please click on the technical datasheet page below:


PTPRD ptprd

Request a Quote

Please fill out the form below and our representative will get back to you shortly.

MBS000000
1146 - Table 'mbsds_xtra.countries' doesn't exist

select countries_id, countries_name from countries order by countries_name

[TEP STOP]